Print deze pagina

Agenda

12 december 2017

Ouderenproject Ontmoeten & Koken


De activiteiten starten om 15.00 uur in dorpshuis De Bining te Koarnum. Het gezamenlijk eten begint rond 17.00 uur en vindt plaats in Túnmanswente.

Data komende periode:
Dinsdag 6 februari 2018 (Aeltsje de Groot komt vertellen over Bake for life)
Dinsdag 20 februari 2018 (spelletjes/handwerken)
Dinsdag 6 maart 2018 (Sieds Boersma, presentatie vogels op het "Noarderleech")
Dinsdag 20 maart 2018 (lezing Tjitte Kamminga en Henk Popma, historie Martenastate
Dinsdag 3 april 2018 (spelletjes/handwerken)
Dinsdag 17 april 2018
Dinsdag 8 mei 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Dinsdag 5 juni 2018
Dinsdag 19 juni 2018 (afsluiting seizoen)

Wilt u zich aanmelden voor dit project of meer informatie dan kunt contact opnemen met één van de vrijwilligers:

Aukje Keestra: 2572012
Corrie van der Meer: 2572550
Yvon Wolfslag: 2153671
Baukje Gietema: 8435161
Naomi Span-Hoogland 2570765

Het project is mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de provincie Fryslân (Iepen Mienskipsfûns), het Oranjefonds, het VSB fonds, Stichting het Old Burger Weeshuis, Dorpsbelang Jelsum/Koarnjum en Túnmanswente.