Túnmanswente' is de voormalige tuinmanswoning van het kasteel Martenastate. Het is gelegen in het dorpje Koarnjum (Cornjum) in Fryslân, net boven Leeuwarden.

Túnmanswente is:

Túnmanswente wordt gerund door studenten van de Middelbare Hotelschool Friesland College en Nordwin College onder begeleiding van de beheerders.

 


Wolkom! - Welkom!

Openingstijden najaar / winter:

Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30-16.00 uur
Donderdag en vrijdag: 8.30 - 12.30 uur


Vanaf 20 oktober tot medio april is de theetuin in de weekenden gesloten*.

 

*voor besloten activiteiten is onze binnenlocatie geopend op afspraak.

Informatie: 06-12743436.

Tijdens de herfst,- en kerstvakantie zijn wij door de week gesloten.


Ouderenproject

In dorpshuis De Bining vinden tweewekelijks bijeenkomsten plaats voor ouderen uit Jelsum en Koarnjum. We beginnen om 15.00 uur met een kopje koffie, aansluitend gaan we rond 17.00 uur gezellig met z'n allen eten in Túnmanswente. De ene keer staan spelletjes en biljarten op het programma, de keer erop zorgen we dat er een activiteit gepland staat. De handwerkgroep gaat om 14.00 uur los.

 


Wilt u zich aanmelden als deelnemer, neem contact op met één van onderstaande vrijwilligers: Aukje Keestra: 2572012, Yvon Wolfslag: 2153671 of Naomi Span-Hoogland: 2570765. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u een leuk idee voor een activiteit, ook dan kunt u contact met één van de vrijwilligers opnemen.

 

Het project is mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de provincie Fryslân (Iepen Mienskipsfûns), het Oranjefonds, het VSB fonds, Stichting het Old Burger Weeshuis, Terpenfonds, Dorpsbelang Jelsum/Koarnjum en Túnmanswente.