Historie Martenastate

Martenastate

Deze state is genoemd naar een van zijn eerste bewoners Duco Martena, ooit getypeerd als staatsman, held en geleerde in de geschiedschriften van Eekhof. De laatste bewoner van de ‘oude’ state was jonker Duco Martena van Burmania Vegelin van Claerbergen. Aangezien hij geen nazaten had vermaakte deze Martena State aan de kerkvoogdij van Koarnjum (Cornjum).

Deze werd eigenaar van een vervallen en verpauperd hoofdgebouw. De kerkvoogdij besloot in 1899 de state te slopen en te vervangen door een “slot”. Dit gebouw bestaat nog steeds en ligt op het eiland in de slotgracht van het park van Martenastate. Als vervanger ontwierp architect W.C. de Groot een miniatuur-kasteeltje in neo-renaissancestijl, met de opvallende ‘sipel’, de ui-vormige dakbedekking van de toren.

Grafheuvel

De familie Vegelin van Claerbergen liet op het terrein een eigen familiegraf aanleggen. Deze grafheuvel is te vinden aan de oostzijde van de camping. Onder de verschillende grote grafstenen ligt de familie Martena begraven, inclusief de al eerder genoemde jonker Duco, die als laatste bewoner dus geen nageslacht achter liet. De grafheuvel wordt omgeven door verschillende monumentale beuken.

Poort

De fraaie poort, met Barokke kenmerken, uit 1620 bij de ingang van het park heeft niet altijd op deze plek gestaan. Ooit sierde deze poort het Landschapshuis te Leeuwarden naast de Kanselarij (Fries Museum). In het Landschapshuis kwamen de Staten van Friesland in de 18e eeuw bijeen. Halverwege de 19e eeuw werd dit gebouw afgebroken en verhuisde de poort naar Martena State te Koarnjum.

Momenteel is Martena State in beheer bij Stichting Martena State.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief